Vyöhykkeen johtohenkilön sanoma

Anteeksianto

Anteeksianto on yksi suurimmista lahjoista, mitä taivaallinen Isämme on antanut meille. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta me voimme saada anteeksiannon ilon ja ihmeen kokemalla voimallisen sydämen muutoksen, tulemalla ”pyhäksi – – lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta, tuntemalla rauhaa ja varmuutta sekä saamalla lohtua ja voimaa jatkaa liittopolulla eteenpäin iloisin mielin.

Elder Samuel Koivisto
Vanhin Samuel Koivisto, Suomi vyöhykeseitsenkymmen, Euroopan pohjoinen vyöhyke

Kun Vapahtaja eli maan päällä, Hän osoitti ihmisille rakkautta palvelemalla heitä. Hän jakoi viisautta ja tietoa opettamalla heille taivaan Isän onnensuunnitelmaa. Hän kutsui jokaista tulemaan Hänen luokseen sanoen: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.” [1] Tämä sama kutsu on edelleen voimassa ja ulottuu jokaiseen meistä, jotta voisimme oppia tuntemaan Hänet ja tulemaan vähän enemmän Hänen kaltaisikseen.

Jeesus Kristus on meille täydellinen esimerkki anteeksiannosta. Hän opetti opetuslapsilleen, kuinka monta kertaa heidän on annettava anteeksi veljelleen, jos tämä yhä uudestaan tekee väärin, ”ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa” [2], mikä tarkoittaa jatkuvaa anteeksiantamista. Kristus opetti meitä rukoilemaan taivaallista Isäämme: ”Anna meille syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi jokaiselle, joka on meille velassa.” [3] Äärimmäinen esimerkki Vapahtajan kyvystä antaa anteeksi oli Hänen pyyntönsä Jumalalle, kun Hänet ristiinnaulittiin ja Hän sanoi: ”Isä, anne heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.” [4]

”Anteeksiantaminen on jumalallinen ominaisuus. Se on jonkun armahtamista eli vapauttamista syyllisyydestä rikokseen tai väärinkäytökseen. Pyhät kirjoitukset viittaavat anteeksiantoon kahdella tavalla. Herra käskee meitä katumaan syntejämme ja etsimään Hänen anteeksiantoaan. Hän myös käskee meitä antamaan anteeksi niille, jotka loukkaavat tai satuttavat meitä.” [5] Kristus opetti: ”Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi.” [6] ”Minä, Herra, annan anteeksi kenelle tahdon, mutta teiltä vaaditaan, että annatte anteeksi kaikille ihmisille.” [7]

Me synnyimme maailmaan saadaksemme fyysisen ruumiin, joka mahdollistaa oppimisen, kasvamisen ja kehittymisen. Me koemme vastakohtaisuutta ja meillä on vapaus valita, mikä on taivaan Isän suunnitelman mukaista. Parhaammekin tehtyämme me jokainen teemme virheitä, syntiä, erehdymme ja teemme vääriä valintoja. Jeesuksen Kristuksen sovituksen kautta me voimme saada anteeksiannon synneistämme tekemällä vilpittömän ja täydellisen parannuksen, johon sisältyy särkynyt sydän, murtunut mieli sekä Jumalan mielen mukaisen murheen tunteminen.

”Anteeksianto vaatii parannuksentekoa synneistämme ja samaan aikaan uskomme kasvattamista ja vahvistamista Jeesukseen Kristukseen. Kun teemme parannusta ja tulemme Hänen luokseen, me olemme matkalla kohti anteeksiantamusta.” [8]

Vanhin Neil L. Andersen on opettanut: ”Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että anteeksiannon jumalallista lahjaa ei voi koskaan ansaita – sen voi ainoastaan saada. Käskyjä toki täytyy noudattaa ja toimitukset täytyy vastaanottaa, jotta voi saada anteeksiannon, mutta henkilökohtaiset ponnistelut – olivatpa ne kuinka suuria tahansa – kalpenevat, kun niitä verrataan lunastuksen hintaan. Itse asiassa niitä ei voi verrata. Anteeksianto on lahja, ja ainoa, joka tämän lahjan voi antaa, on maailman Lunastaja ja Vapahtaja Jeesus Kristus. Hän tarjoaa mittaamattoman arvokkaan lahjan auliisti kaikille, jotka kääntyvät Hänen puoleensa vastaanottamaan sen.” [9]

Perhejulistuksessa muistutetaan, että yksi onnellisen elämän tärkeistä periaatteista on anteeksianto, riippumatta siitä, montako henkilöä perheeseemme kuuluu: ”Perhe-elämän onni saavutetaan todennäköisimmin silloin, kun sen perustana ovat Herran Jeesuksen Kristuksen opetukset. Onnistuneet avioliitot ja perheet perustuvat uskon, rukouksen, parannuksen, anteeksiannon, kunnioituksen, rakkauden, myötätunnon, työn ja tervehenkisen virkistystoiminnan periaatteille ja säilyvät näitä periaatteita noudattamalla.” [10]

Presidentti Nelson on esittänyt meille pyynnön: ”Kutsun teitä tänään, rakkaat veljet ja sisaret, lopettamaan ristiriidat, jotka raivoavat omassa sydämessänne, omassa kodissanne ja omassa elämässänne. – – Toistan kutsuni lopettaa ristiriidat omassa elämässänne. Osoittakaa nöyryyttä, rohkeutta ja voimaa, joita vaaditaan sekä anteeksi antamiseen että anteeksi pyytämiseen. Vapahtaja on luvannut: ’Jos te annatte toisille ihmisille anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen Isänne teille anteeksi.’” [11] ”Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää.” [12]

Samalla tavalla meidän tulee antaa anteeksi ja unohtaa kokemamme vääryydet. Anteeksianto on yksi suurimmista lahjoista, mitä taivaallinen Isämme on antanut meille. Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta me voimme saada anteeksiannon ilon ja ihmeen kokemalla voimallisen sydämen muutoksen [13], tulemalla ”pyhäksi – – lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi, kärsivälliseksi, sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta [14], tuntemalla rauhaa ja varmuutta sekä saamalla lohtua ja voimaa jatkaa liittopolulla eteenpäin iloisin mielin.

Tästä syystä ”me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta, me profetoimme Kristuksesta ja me kirjoitamme profetioidemme mukaisesti, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa” [15].

 

 1. Matt. 11:28
 2. Ks. Matt. 18:21–2
 3. Luuk. 11:4; ks. myös jakeet 1–
 4. Luuk. 23:3
 5. Gospel Topics, Forgiveness [Anteeksianto]
 6. Luuk. 6:37
 7. OL 64:10
 8. Ks. Neil L. Andersen, The Divine Gift of Forgiveness, s. 146
 9. Ks. Neil L. Andersen, ”Anteeksiannon lahja”, Liahona, helmikuu 2021, s. 11
 10. Perhe – julistus maailmalle, Evankeliumiaiheinen kirjasto
 11. Russell M. Nelson, ”Hengellisen liikevoiman mahti”, Liahona, toukokuu 2022, s. 97, 100
 12. OL 58:42
 13. Ks. Moosia 5:2
 14. Moosia 3:19
 15. 2. Nefi 25:26