Suunnitelmasi: päästä Hänen luokseen

  Tervetuloa Tervetuloa yhteisöön, jossa jokainen pyrkii elämään siten kuin Jeesus opetti. Tule katsomaan, mihin me uskomme, sivustolla tulkaakristuksenluokse.org
  Tämä on kirkko Kirkko alkaa sunnuntaina, mutta päättyykö se siihen? Kuvittele, että kirkko ulottuisi rakennuksen neljää seinää laajemmalle ja innoittaisi meitä joka päivä.
  Family

  Visio

  ”Me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan Vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään.” - PRESIDENTTI RUSSELL M. NELSON

  Painopisteet

  • Seuraamme profeettaa
  • Kutsumme ystävän sakramenttikokoukseen
  • Viemme esivanhemman nimen temppeliin
  Goals-eng

  Tavoitteet

  • Pääsemme osallisiksi päivittäisen parannuksen siunauksista.
  • Etsimme rukoillen tilaisuuksia palvella.
  • Pidämme jatkuvasti mielessämme nousevan sukupolven.
  • Kutsumme perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä sakramenttikokoukseen oppimaan Kristuksesta.
  • Jaamme verkossa kirkon sanomia perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa.
  • Keskitymme seurakuntaneuvostossa siihen, kuinka auttaa jäseniä ja ystäviä edistymään yksilöinä ja perheinä pitkin liittopolkua.
  • Pidämme hyvää huolta uusista ja palaavista jäsenistä.
  • Vahvistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen pyhittämällä lepopäivän harkiten kotona ja kirkossa.
  • Osallistumme täysin ”Tule ja seuraa minua” -ohjelmaan ja tavoittelemme rukoillen henkilökohtaista ilmoitusta.
  • Olemme kelvollisia saamaan temppelisuosituksen.
  • Viemme sukulaisten nimiä Herran huoneeseen ja autamme muita tekemään samoin.
  • Asetamme perheiden yhdistämisen ja kokoamisen verhon kummallakin puolella kaikkein tärkeimmälle sijalle.

  Kehityssuuntalukuja

  Seurakuntien ja vaarnojen johtohenkilöt pystyvät mittaamaan edistystä seuraamalla näitä kehityssuuntalukuja neljännesvuosiraportista:

  • Palvelutyökeskusteluja
  • Endaumentin saaneita jäseniä, joilla on voimassa oleva temppelisuositus
  • Sakramenttikokouksiin osallistuvia
  • Jäseniä, jotka ovat lähettäneet esivanhempien nimiä temppelitoimituksia varten

  Toteutus

  Ne erityiset toimenpiteet, joihin jäsenten tulee ryhtyä auttaakseen yksilöitä ja perheitä osallistumaan pelastuksen työhön, ovat tärkeä osa vyöhykkeen suunnitelmaa.

  Johtohenkilöt: Koordinointi-, vaarna- ja seurakuntaneuvostojen jäsenten tulee rukoillen laatia erityisiä toimenpiteitä, joihin he ryhtyvät saavuttaakseen vyöhykkeen vision, painopisteet ja tavoitteet. Johtohenkilöitä kannustetaan rukoillen pohtimaan tiettyjen ihmisten nimiä, joihin he keskittävät huomionsa.

  Yksilöt ja perheet: Yksilöitä ja perheitä kannustetaan kirjoittamaan pienille taskukorteille erityisiä mitattavia tavoitteita, jotka auttavat heitä keskittämään henkilökohtaisessa elämässään pyrkimyksensä vyöhykkeen suunnitelman kolmeen painopisteeseen.

  Vastuullisuus ja seuranta: Vyöhykeseitsenkymmenet kannustavat vaarnanjohtajia laatimaan mielekkäitä tapoja toteuttaa vyöhykkeen suunnitelmaa ja seurata jatkuvasti heidän kanssaan heidän edistymistään. Vaarnanjohtajat vuorostaan kannustavat piispoja työskentelemään pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden kanssa laatiessaan tapoja toteuttaa vyöhykkeen suunnitelmaa ja samoin seurata heidän toimintaansa ja kannustaa heitä.

  Lataa PDF-tiedosto

  Suunnitelma | Kortti

  Tule katsomaan, mihin me uskomme, sivustolla www.TulkaaKristuksenLuokse.org

  Family at Preston Temple