Suunnitelmasi: päästä Hänen luokseen

Tervetuloa Tervetuloa yhteisöön, jossa jokainen pyrkii elämään siten kuin Jeesus opetti. Tule katsomaan, mihin me uskomme, sivustolla tulkaakristuksenluokse.org
Tämä on kirkko Kirkko alkaa sunnuntaina, mutta päättyykö se siihen? Kuvittele, että kirkko ulottuisi rakennuksen neljää seinää laajemmalle ja innoittaisi meitä joka päivä.
Family

Visio

”Me kutsumme kaikkia Jumalan lapsia verhon kummallakin puolen tulemaan Vapahtajansa luokse, ottamaan vastaan pyhän temppelin siunaukset, kokemaan kestävää iloa ja tulemaan kelvollisiksi iankaikkiseen elämään.” - PRESIDENTTI RUSSELL M. NELSON

 
 

Painopisteet

 • Seuraamme profeettaa
 • Kutsumme ystävän sakramenttikokoukseen
 • Viemme esivanhemman nimen temppeliin
Goals-eng

Tavoitteet

 • Pääsemme osallisiksi päivittäisen parannuksen siunauksista.
 • Etsimme rukoillen tilaisuuksia palvella.
 • Kutsumme perheenjäseniä, sukulaisia ja ystäviä sakramenttikokoukseen oppimaan Kristuksesta.
 • Jaamme verkossa kirkon sanomia perheen, sukulaisten ja ystävien kanssa.
 • Osallistumme täysin voimin ”Tule ja seuraa minua”-ohjelmaan ja tavoittelemme rukoillen henkilökohtaista ilmoitusta. Pidämme hyvää huolta uusista ja palaavista jäsenistä. Vahvistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen pyhittämällä lepopäivän harkiten kotona ja kirkossa.
 • Pidämme hyvää huolta uusista ja palaavista jäsenistä.
 • Otamme nousevan sukupolven jatkuvasti huomioon.
 • Keskitymme seurakuntaneuvostossa siihen, kuinka auttaa jäseniä ja ystäviä edistymään liittopolulla henkilökohtaisesti ja perheinä.
 • Olemme kelvollisia saamaan temppelisuosituksen.
 • Viemme sukulaisten nimiä Herran huoneeseen ja autamme muita tekemään samoin. Asetamme perheiden yhdistämisen ja kokoamisen verhon kummallakin puolella kaikkein tärkeimmälle sijalle.

Kehityssuuntalukuja

Seurakuntien ja vaarnojen johtohenkilöt pystyvät mittaamaan edistystä seuraamalla näitä kehityssuuntalukuja neljännesvuosiraportista:

 • Palvelutyökeskusteluja
 • Endaumentin saaneita jäseniä, joilla on voimassa oleva temppelisuositus
 • Sakramenttikokouksiin osallistuvia: kirkossa ja kotona 
 • Jäseniä, jotka ovat lähettäneet esivanhempien nimiä temppelitoimituksia varten

Toteutus

Ne erityiset toimenpiteet, joihin jäsenten tulee ryhtyä auttaakseen yksilöitä ja perheitä osallistumaan pelastuksen työhön, ovat tärkeä osa vyöhykkeen suunnitelmaa.

Johtohenkilöt: Koordinointi-, vaarna- ja seurakuntaneuvostojen jäsenten tulee rukoillen laatia erityisiä toimenpiteitä, joihin he ryhtyvät saavuttaakseen vyöhykkeen vision, painopisteet ja tavoitteet. Johtohenkilöitä kannustetaan rukoillen pohtimaan tiettyjen ihmisten nimiä, joihin he keskittävät huomionsa.

Yksilöt ja perheet: Yksilöitä ja perheitä kannustetaan kirjoittamaan pienille taskukorteille erityisiä mitattavia tavoitteita, jotka auttavat heitä keskittämään henkilökohtaisessa elämässään pyrkimyksensä vyöhykkeen suunnitelman kolmeen painopisteeseen.

Vastuullisuus ja seuranta: Vyöhykeseitsenkymmenet kannustavat vaarnanjohtajia laatimaan mielekkäitä tapoja toteuttaa vyöhykkeen suunnitelmaa ja seurata jatkuvasti heidän kanssaan heidän edistymistään. Vaarnanjohtajat vuorostaan kannustavat piispoja työskentelemään pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden kanssa laatiessaan tapoja toteuttaa vyöhykkeen suunnitelmaa ja samoin seurata heidän toimintaansa ja kannustaa heitä.

Lataa PDF-tiedosto

Suunnitelma | Kortti

Tule katsomaan, mihin me uskomme, sivustolla www.TulkaaKristuksenLuokse.org

Family at Preston Temple