Tuomaan meitä Hänen luokseen

  To Bring us to Him

  Lataa PDF

  Suunnitelma | Kortti

  Visio

  ”Minä tahdon teidän tulevan Kristuksen luokse – – ja pääsevän osallisiksi hänen pelastuksestaan ja hänen lunastuksensa voimasta.”

  OMNI 1:26
  Painopisteet

  Painopisteet

  • Seuraamme profeettaa
  • Kutsumme ystävän sakramenttikokoukseen
  • Viemme esivanhemman nimen temppeliin

  Tavoitteet

  • Käymme läpi yleiskonferenssipuheita.

  • Sitoudumme tekemään niin kuin profeetta opettaa ja arvioimme ponnistelujamme joka lepopäivä.

  • Etsimme rukoillen palvelutyömahdollisuuksia.

  • Kutsumme ystäviä kotiimme, sakramenttikokoukseen ja muihin kokouksiin oppimaan Kristuksesta.

  • Jaamme verkossa ystävillemme kirkon sanomia.

  • Keskitymme seurakuntaneuvostossa siihen, kuinka autamme jäseniä ja ystäviä edistymään.

  • Vahvistamme uskoamme Jeesukseen Kristukseen viettämällä lepopäivän ajatuksella ja elämällä siten, että olemme kelvollisia temppelisuositukseen.

  • Käytämme FamilySearch-sivustoa löytääksemme esivanhempia, jotka tarvitsevat temppelitoimituksia.

  • Viemme sukulaisten nimiä Herran huoneeseen ja autamme muita tekemään samoin.

  Family

  Edistymisen kehityssuuntalukuja

  Seurakuntien ja vaarnojen johtohenkilöt pystyvät mittaamaan edistystä seuraamalla näitä kehityssuuntalukuja neljännesvuosiraportista:

  • Palvelutyökeskusteluja
  • Endaumentin saaneita jäseniä, joilla on voimassa oleva temppelisuositus
  • Sakramenttikokouksiin osallistuvia
  • Jäseniä, jotka ovat lähettäneet esivanhempien nimiä temppelitoimituksia varten

  Toteutus

  Ne erityiset toimenpiteet, joihin jäsenten tulee ryhtyä auttaakseen yksilöitä ja perheitä osallistumaan pelastuksen työhön, ovat tärkeä osa vyöhykkeen suunnitelmaa.

  Johtohenkilöt: Koordinointi-, vaarna- ja seurakuntaneuvostojen jäsenten tulee rukoillen laatia erityisiä toimenpiteitä, joihin he ryhtyvät saavuttaakseen vyöhykkeen vision, painopisteet ja tavoitteet. Johtohenkilöitä kannustetaan rukoillen pohtimaan tiettyjen ihmisten nimiä, joihin he keskittävät huomionsa.

  Yksilöt ja perheet: Yksilöitä ja perheitä kannustetaan kirjoittamaan pienille taskukorteille erityisiä mitattavia tavoitteita, jotka auttavat heitä keskittämään henkilökohtaisessa elämässään pyrkimyksensä vyöhykkeen suunnitelman kolmeen painopisteeseen.

  Vastuullisuus ja seuranta: Vyöhykeseitsenkymmenet kannustavat vaarnanjohtajia laatimaan mielekkäitä tapoja toteuttaa vyöhykkeen suunnitelmaa ja seurata jatkuvasti heidän kanssaan heidän edistymistään. Vaarnanjohtajat vuorostaan kannustavat piispoja työskentelemään pappeusjohtajien ja apujärjestöjen johtohenkilöiden kanssa laatiessaan tapoja toteuttaa vyöhykkeen suunnitelmaa ja samoin seurata heidän toimintaansa ja kannustaa heitä.