Oma rakkauden palvelutyösi – Aloittaminen

    Helsingin temppeli

    “Pakolaisuus saattaa olla ratkaiseva hetki niiden elämässä, jotka ovat pakolaisia, mutta pakolaisuus ei määrittele heitä - meidän suhtautumistapamme määrittelee osaltaan meitä”. - Vanhin Patrick Kearon


    Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko jatkaa pitkällistä kumppanuuttaan kansainvälisten humanitaarisen avun järjestöjen kanssa vastatakseen Eurooppaan tulevien pakolaisten kipeisiin tarpeisiin. Tulossa on ruokaa, suojaa, vaatetta ja lääkintätarvikkeita.